Privacystatement

Bij Bianca Berger coaching en therapie hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Bianca Berger coaching en therapie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Door de wijzigingen in de reglementering met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van toepassing moeten zijn op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt.

In dit privacy statement informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens.

In dit privacy statement informeren wij je over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, (4) over wat je rechten zijn en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, en (5) over de beveiliging van je persoonsgegevens.

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bianca Berger coaching en therapie verwerkt alleen persoonlijke informatie die jij persoonlijk hebt gegeven, mondeling, online of schriftelijk.

Gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed verlenen van mijn diensten. Gegevens zowel online ontvangen van jou als mondeling door je verteld.
 • Informatie over de sessies welke Bianca Berger coaching en therapie belangrijk vindt om in het persoonlijk dossier te vermelden voor een volgende sessie om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

 

2. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Bianca Berger coaching en therapie gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • Verwerken en afhandelen van je bestelling en betaling;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Aanmaken en in stand houden van je account;
 • Behandelen van support-vragen met betrekking tot je account;
 • Verbeteren van onze service;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.

 

3. Bewaren persoonsgegevens

Bianca Berger coaching en therapie bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

 

Je dossier

Dossiergegevens bewaren Bianca Berger coaching en therapie met een maximum van 7 jaar.

 

(Support)vragen en de afhandeling daarvan
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Je accountgegevens
Je accountgegevens bewaren wij totdat je je account hebt verwijderd. Na het verwijderen archiveren wij je gegevens 2 maanden. Na afloop van die termijn worden je gegevens definitief vernietigd.

 

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten
Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bianca Berger Coaching en therapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

4. Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, wissen van gegegevens, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt inzien.

 

Wissen van je gegevens
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is:
indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming);
indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken.

Jouw rechten uitoefenen

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per brief of elektronisch bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

 

5. Beveiliging persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons en we nemen dit dan ook serieus. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een               gebruikersnaam en wachtwoord
– Wachtwoorden worden door middel van onomkeerbare hashing opgeslagen
– Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

6. Contactinformatie

Bianca Berger Coaching en therapie

Eikvaren 9

7422 NR Deventer

0570-862 836

info@ bbcoaching-therapie.nl