Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken zijn de basis van de therapie en coaching tijdens mijn sessies en het vormt de verbindende factor in het toepassen van de verschillende technieken.

Door gesprekstechnieken kom ik er onder andere achter of iemand visueel is ingesteld, meer vanuit gevoel handeld of juist meer met geluiden heeft. Met dit inzicht weet ik beter wat bij jou aansluit en wat voor jou effectief is. Bij de verschillende technieken die ik inzet houdt ik hier ook rekening mee. Ik pas de technieken op basis van jouw voorkeur aan waardoor het effect van de sessies wordt vergroot.