EMDR

Staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een bewezen effectieve techniek voor het verwerken van nare ervaringen. Door middel van het steeds opnieuw beleven van de nare ervaring met daarbij tegelijkertijd de ogen in een vaststaand tempo te laten bewegen, verliest de nare ervaring de negatieve kracht en emotionele lading. Hierdoor wordt het makkelijker de ervaring een plek te geven. En zal deze niet meer op de voorgrond aanwezig zijn.