Cognitieve (gedrags) therapie

Cognitieve therapie richt zich op denkpatronen.

We ontwikkelen in de loop van ons leven een bepaalde kijk op de wereld en dus ook op onze problemen. Dit gebeurd  onder invloed van onder andere ervaringen, overtuigingen en opvoeding. Het wil niet altijd zeggen dat die kijk de enige is of de juiste. Samen gaan we kijken of het inderdaad klopt hoe jij naar het probleem kijkt of dat er misschien via een andere invalshoek naar gekeken kan worden waardoor je andere inzichten krijgt en het 'probleem' een stuk minder groot blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Vaak hoort hier ook een bepaald gedragspatroon bij en wanneer het nodig lijkt te zijn gaan we ook kijken of dit  patroon veranderd moet worden om het beste resultaat te verkrijgen.